مرکز آموزشی نیایش قوچان

به وبلاگ رسمی مرکز آموزشی نیایش قوچان خوش آمدید

مرکز آموزشی نیایش قوچان

به وبلاگ رسمی مرکز آموزشی نیایش قوچان خوش آمدید

مدرسه


مرکز آموزشی نیایش قوچان در سال 1383در یک مکان کوچک و استیجاری با تعداد 35 نفردانش آموز با مدیریت آقای مسلم رحیمی تاسیس گردید. و در حال حاضر با داشتن حدود 30 نفر کادر آموزشی و توانبخشی مجرب و متعهد در فضایی مناسب وظیفه ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی لازم را به دانش آموزان عزیز استثنایی سطح شهرستان قوچان به عهده دارد.

این مرکز دارای یکصد نفر دانش آموز معلول در همه ی گروههای (ناشنوا، نابینا، جسمی حرکتی، کم  توان ذهنی و چند معلولیتی)می باشد

همچنین به عنوان مرکز مرجع  وظیفه تامین معلم رابط و ارائه خدمات تخصصی لازم را به دانش آموزان تلفیقی سطح شهرستان بعهده دارد.

این مرکز آماده پاسخگویی به سوالات تخصصی شما عزیزان در زمینه ی آموزش وپرورش دانش آموزان استثنایی بوده و همچنین آماده ثبت نام دانش آموزان عزیز استثنایی  شهرستان قوچان در همه ی گروهها  می باشد لازم به ذکر است اولیاء محترم کودکان کم توان ذهنی از سن 4 سالگی و بچه های ناشنوا از ابتدای تولد جهت ارائه ی آموزشهای لازم در بخش دختران به مرکز آموزشی جهاد واقع در 20 متری باغ صفا و در بخش پسران به مرکز آموزشی نیایش واقع در نبش چهار راه دوم خیابان سنایی مراجعه  نمایند.