مرکز آموزشی نیایش قوچان

به وبلاگ رسمی مرکز آموزشی نیایش قوچان خوش آمدید

مرکز آموزشی نیایش قوچان

به وبلاگ رسمی مرکز آموزشی نیایش قوچان خوش آمدید

اختلال خواندن

پنجشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۲، ۰۶:۴۱ ب.ظ
اختلال خواندن

در این مطلب تأکید دارد بر آنچه که ما برای نتیجه یک رویکرد مثمر ثمر در رابطه با تحقیق اختلال خواندن در دانمارک که در دهه های گذشته افزایش چشم گیری پیدا کرده است . این رویکرد بر اساس یک تعریف عملیاتی از اختلال خواندن است وبر طبق گواهی چندین تحقیق به دست آمده از یک رسم الخط دانمارکی است . ابتدا، ما شرح اجمالی تاریخچه مختصری از اختلال خواندن در دانمارک را در نظر می گیریم.


برای مشاهده و دانلود به ادامه مطلب ... مراجعه نمایید.

● یک تاریخچه اجمالی :

در سر تاسر تاریخ محققان زیادی تلاش کرده اند در مشخص کردن اختلال خواندن در راه هایی که یک دیدگاه خاص از دلایل اختلال خواندن را منعکس می کنند . در بسیاری از کشورهای دیگر ، در میان پزشکان یک محقق بود که تحقیق در رشته اختلالات خواندن دانمارکی را شروع کرده بود. پروفسور هنینگ اسکاید سگارد ، که اویک چشم پزشک بود واولین رساله اش به عنوان «مبدأ اختلال خواندن فطری »در سال ۱۹۴۲ انتشار یافت.

واو گفته است که آغاز هستی بر این موضوع است ( نوری nori ۱۹۶۰ ) .او اختلال خواندن را در غالب موروثی ورغبت زیاد به دست چپی، وعمدتاً تقلید مردان تعریف کرد. او همچنین اختلال را در وابسته بودن به هوش و لکنت در خواندن ، که عملکرد صحبت نرمال باشد تعریف کرد . در عملکردهای حسی مثل مشکلات دیداری وشنیداری . اسکاید سگارد همچنین اضافه کرد که اختلال خواندن به هنگام خواندن خیلی کند پیش می رودوممکن است که هرگز پاسخ خواندن وابسته به سن مربوط نباشد. پروفسور اسکاید سگارد اضافه کرد که اختلال خواندن یک مشکل زبان است . در سال ۱۹۵۵ رساله بعدی در خصوص اختلال خواندن به نام ( درباره اختلال خواندن مادرزادی) توسط پروفسور کنود هرمن منتشر شد.اویک نورولوژیست بود.

پروفسور هرمن تأکید داشت بر اجزاء سازنده موروثی در کلمه کوری وهمچنین حقیقتی که یک تعریف می تواند توصیفی باشد، به همان دلایل خاصی که هنوز پیدا نشده اند. هر چند که پروفسور هرمن کارکرد مستقیم فاکتورهای زیر مجموعه کلی واژه ی کوری مادر زادی را پیدا کرد. این مشکلات دستوری بودند که سبب به وجود آمدن جنبه های عکس طولانی در املاء ودشواریهای صحبت کردن مثل جابجایی سیلابها شدند. بررسی همه این تعریفها در ابتدای تحقیق اختلال خواندن آمده اند ، وبنابراین هیچ کدام از آنها حاوی اطلاعات روز زیادی نیستند.

در شگفتیم چگونه تعدادی از آنها را می خواهیم به مراقبت در تعریف ارائه شده خودمان از اختلال خواندن به حساب بیاوریم .

● آخرین شرح وتفسیر دانمارکی وتعریف اختلال خواندن

پروفسور کارستن البرو یک تعریف از اختلال خواندن ارائه کرد اکنون در فرهنگ نامه ملی منتشر شده است .

▪ خواندن پریشی ، (اختلال خواندن ) :

مشکلات نگران کننده در یادگیری خواندن ونوشتن سبب کندی و کد گذاری غلط در کلمات والگوهای کلمه در صداهای گفتاری و الگوهای صدا می باشد . اختلالات خواندن مخصوصاً نادیده گرفته می شوند ، با کلمات نوشتاری که آنها قبلاً ندیده اند . اشتباه خواندن آنها واشتباهات املایی آنها اغلب متناقض است با ارتباطات معمولی صدا وحرف . برای مثال tale (داستان ) مثلtable ( میز ) خوانده می شود . یا نوشتارhis و her ، در یک قالب می باشد . در سال ۱۹۹۰ هفت درصد از افراد بزرگسال دانمارکی خود را دچار مشکل خواندن می دانستند ، علاوه بر اینکه سه درصد از آنها هر روز متن هایی را با داشتن اشکالات زیاد وخواندن ضعیف می خوانند. اختلال خواندن دلیل هوش پایین یا مسائل ومشکلات بصری یا مشکلات گفتاری قسمت چپ مغز نسبت به سمت راست مغز نیست.

اکثر افرا دارای اختلال خواندن ضعیفند. در قسمت بندی انسجام گفتاری به صداهای گفتاری مفرد ( تک واژه ، واژک )

که برابر است با حروف واساس وبنیاد واحدهای زبان نوشتاری محسب می شوند. از این رو اختلال خواندن معمولا در ارتباط با دیگر مشکلات زبان به وجود می آید.تناسب بین قسمتهای سطحی چپ وراست مغز اساس وپایه استدر مورد وخامت وشدت اختلال در خواندن. در صورتی که نامتناسب بودن سمت چپ یک الگوی عادی ومعمولی است . استعداد اختلال خواندن نیز موروثی می باشد ، این دلیلی است برای مشکلات با گفتگو صدا- حرف که مشخصه های از اختلال خواندن هستند وبارزتر وبهتر از سختها ومشکلات در بخش کردن وتقسیم بندی آواها می باشد . اکثر افراد خواندن پریش قادر به کسب کردن مقداری مهارت خواندن ونوشتن می باشند . اولین، زبان نظامند وآموزش خواندن اثبات شده است به خصوص به شکل مؤثر وکار آمدی ( البرو ۱۹۹۹ ) .

این تعریف قابل مقایسه است با تعریف اساسی تحقیق که در بخش بعدی توسط رید لیون وانجمن بین المللی اختلال خواندن مطرح می شود. هر دوی آنها تأکید دارند که نقص اصلی هسته در اختلال خواندن مطابقت صدایی – رسمی یا همان آوایی- نموداری است. تمامی تفاسیر وتعاریف ذکر شده در بالا شامل اجزاء سازنده وراثت در اختلال خواندن می شود. امااین آخرین تعریف دانمارکی مرتبط است با تئوری که توسط هرمن مطرح شد. که یک نقص روان نَژَندی شناسنامه ( نرولوژیکال ) یا یک نقص روان رنجوری زمینه های اصلی اختلال خواندن می باشد. سردرگمی بین راست – چپ در قشر مغز سبب اختلال خواندن نیست.

▪ تحقیق در مشکل مرکزی اختلال خواندن :

با توجه به تعدادی از تحقیقات در دانمارک ، امروزه به راحتی شناخته شده است که خیلی از مشکلات در خواندن را می توانند ریشه یابی کرد در مشکلات ذهنی واساسی در ساخت واستفاده اصل ها وقواعد الفبایی.( البرو ۱۹۹۰ )

قاعده کلی آوایی یکی است که شامل همه سیستم های الفبایی نوشتاری می شود ، بر طبق این قاعده ، حروف تک ، ارائه دهنده اصوات گفتاری در یک سطح برابری ضعیف با آنچه که در زبانشناسی ، آوا نامیده می شود.. این مشکلات در یک نوع از روشهابه نظر می رسند.امایکی از مشخص ترین وبهترین مدرک یا سند دشواری در خواندن بدون واژه می باشد . کمبودها در چنین یاداشتهایی آوا شناسی به وجود می آیند در خوانندگان ضعیف از میان میزان وسیعی از توانایی های شناختی کلی وعمومی ومشخصه هایی از بزرگسالان هستند با یک تاریخچه آموزشی از مشکلات در یادگیری خواندن ، این شکست قدیمی طولانی می باشدودر خیلی موارد به راحتی وبه شکل بچه گانه ای قابل تشخیص وردیابی است.

▪ خرده الگوهای اختلال خواندن :

معلمان بکرات مشاهده می کنند که افراد دارای اختلال خواندن هر چند گاه یک بار استراتژیهای مختلفی را در خواندن به کار می برند . بیشتر اختلافات مشاهده شده اغلب بین برنامه وروش تنظیم شده بیشتر به شکل کلمه به کلمه است تا به یک برنامه دقیق ثبت شده حرف به حرف. البرو ۱۹۹۰ اثبات کرد که اکثر افراد دارای مشکل خواندن حاد نوجوانان می باشند وآنها اکثراً از روش تلفظ کلمه به کلمه استفاده می کنند. پس هیچ کدام از سطح خواندن نشان متناسب با کنترل عادی نیست. این یافته ها ممکن نیست مارا شگفت زده کنندکه افرادی که مشکل اختلال خواندن دارند مشکلات زیادی دارند با پردازش آوایی در خواندن. بعد از سالها تلاش کردن با هم تراز بون صدا – حرف ، بعضی از افراد دارای مشکل ممکن است قطع امید کنند وسعی کنند به روش تشخیص کل یک کلمه متکی شوند.

افراد دارای اختلال خواندن ، کسانی که به روش خواندن حرف به حرف ادامه می دهند ، به نظر یکی می رسند مثل افرادی که استفاده می کنند از روش در خود بیمار در توانایی های خودشان . در حقیقت ۱۹۹۳ خودشان داد که این روش هجی واملایی کند می تواند یک مقصودی باشد از قبیل اقدام در اصلاح کلمات برای خواندن وآن افراد دارای مشکل اختلال خواندن روش خود را ارائه می کنند وتقریباً ارتباط کمی با اسامی تصاویر دارد . بعضی از محققان پیشنهاد کردنند که افراد دارای اختلال خواندن با تلفظ حرف به حرف وروش غیر کد گذاری ممکن است مشکلاتی با حافظه بصری خود داشته باشند . هر چند که این فرضیه بصری هرگز هیچ حمایت تجربی را در دانمارک دریافت نکرد.علت بیشتر جنبه شفاهی دارد . ظاهراً به آرامی توسعه پیدا می کند، اختلال خواندن با میل توسعه یافتن استفاده روش ثبت شده حرف به حرف وجور کردن آن با دیدگاهی که آنها ممکن است داشته باشند.به اسم «نقص دوگانه » این فرضیه بر اساس پیداکردنبعضی افراد دارای اختلال خواندن که سرعت نامگذاری اتوماتیک خیلی هستند . برای مثال نامگذاری مجموعه ای از رنگها ، شکلها وحروف . آنها ممکن است مشکلات مضائفی بر مشکلات اساسی خود با ثبت آوا شناسی در خواندن می باشند.

● تأکید بر دلایل زبانشناسی :

تحقیقات اختلال خواندن جهش زیادی کرد آنزمان در سال ۱۹۸۸ ل‍‍ندبرگ ، فورست وپیتر سون اولین تحقیق هشدار دهنده آواشناسی را مرتبط کردنند. درجزیره شرقی دانمارکی بورن هولم . هدف برنامه های آمزشی مستقیم جلب توجه بچه ها به سوی شکل زبان صحبت یا شکل صحبت کردن است که خود این بیشتر رضایت بخش می باشد. این اقدامی است در شکل ساختاری بسیار خوب از مسابقات گوش کردن وفعالیتهایی با تمام کلمات وفعالیتهای هم تراز که جهت توجه بچه های قبل از مدرسه را به واجهای جداگانه جلب می کند. نتیجه این تحقیق نشان داد که برنامه یک اثر مثبت قابل رسیدگی دارد نه تنها بر هشدار آوا به بچه ها بلکه در بعد خواندن آنها . از این گذشته ، تحقیق نشان داد که این نوع از آموزش به شخص خاصی برای کودکان مفید واقع می شود .البته با مهارتهای هشدار دهنده آوایی ضعیف در شروع ، قبل از رفتن کودکان به مدرسه.

البرو ، نیلسنوپیترسن در ۱۹۹۴ به این نتیجه رسیدند که اختلال خواندن نه تنها درثبت خواندن با دقت آنها است رابطه نزدیکی با مهارتها دارد. مثل املاء ،نام گذاری حروف . همچنین آنها در پس توانایی های زیادی از زبان هستند ، که شامل پذیرش وتولیدلغت ، حافظه کوتاه مدت شفاهی ، وآگاهی از آواها ، هم ترازی وواژک ها. ، هم ترازی واژک ها ونحو ، اما مشکل با همبستگی تحقیقها است که تفاوت بین دلایل وهمتراز بودن و مشکلات خواندن غیر ممکن است .

البرو وگروه محققانش راه اندازی کردند بررسی اختلال خواندن کوپن هاگن را از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ که پیش بینی وفاصله تحقیق را به هم آمیختن . بررسی آنها تأکید داشت بر علامتهای شاخص قبلی اختلال خواندن که در بچه های در معرض خطر اختلال خواندن قرار داشت. بدین معنا که بچه هایی که پدر ومادر آنها دارای مشکل اختلال خواندن بودنند . تقریباً ۸۰ درصد از بچه هایی با والدین دارای اختلال خواندن ، ۸۰ درصد از بچه هایی که والدین انها خواندن معمولی دارند از پیش دبستانی تا شروع کلاس سوم ادامه دادنند. نتیجه این تحقیق نشان داد که اقدام مؤثر پیام آور اصلی به نظر می رسد.

۱) دانش وشناخت کافی اسامی وحروف

۲) آگاهی آوایی کافی

۳) کیفیت ارائه آوایی کلمات در صحبت کردن ( البرو ۱۹۹۸ ) .

از هر پنج بچه چهار تای آنها نیاز توسعه دشواری خواندن دارند وباید قبل از ورود به پیش دبستانی آنها را شناسایی کرد.

بخش آموزشی بررسی اختلال خواندن کوپن ها گن نشان داد که آموزش آگاهی لازم از آواها نقش پیشگیرانه ای در گروهی از بچه ها در معرض خطر دارد. در این بررسی آموزشی ۳۶ بچه در معرض خطر در ۲۷ کلاس مختلف شرکت کردنند وتعالیم واموزشهای فشرده وغیر فشرده ای را در زمینه آگاهی کافی از آواها دیدند . بچه ها در طول ۱۷ هفته بالاترین آموزشها ساختار آوایی وآگاهی آوایی را دیدند زمانی که پیشرفت لازم را کسب کردند آنهارا با ۵۲ بچه دیگری که در معرض خطر بودنند وهنوز در ابتدای شروع کلاس دوم بودند مقایسه کردنند. یک دستاورد مهم کاهش میزان اختلال خواندن از ۴۰ درصد گروه کنترل شده به ۱۷ درصد در گروه آزمایشی بود.

● پیامد های اجتماعی :

دشواری با عملکرد آوایی در خواندن یک تعیین کننده قوی برای انتخاب بعد از دوره ابتدایی است. در بررسی طولی خواندن واضح وروشن برای نگارش ومهارتهای بدون رمز گزاری از یک گروه نوجوان دانمارکی که تنها آنها را قبل از ترک مدرسه بررسی کرده بودنند . تحقیق به عمل آوردنند .یک سال بعد آنهارا مورد پرسش قراردادند با آنها تماس گرفتند وبحث وگفتگو کردنند ضعیف ترین افراد از لحاظ خواندن مقایسه شدن با یک گروه از خوانندگان متوسط ومهمترین تفاوتها در انتخاب تحصیلات بهتر ودر رابطه با شاخص های اجتماعی وجود داشت . در حالی که بیشتر از نیمی از خوانندگان متوسط بودنند. بهترین پیشگو انتخاب تحصل ثبت آوایی خواندن ا فراد بود. افرادی که نمره ۹کسب کردند خواندنش قابل فهم نبود.

این تفاوتها توسط تفاوت در پیشینه اقتصادی – اجتماعی نوجوانان شرح وبسط داده نمی شود. به عبارت دیگر سطح تحصیلات ، شغل، موقعیت ووضعیت والدین آنها شرح داده می شود . در حقیقت، قوی ترین ارتباط بدست آمده بین انتخاب رشتهتحصیل وتحصیل در میان نوجوانان وتوانایی خواندن والدین آنها در دوره های حاضر در مشکلات وسختیهای خواندن بدست آمده است . حتی تا بعد از دوسال تنها ۲% از خوانندگان ضعیف بالاتر از تحصیلات متوسطه رفتند. ( هاون ۱۹۹۸ ).

پیامهای اجتماعی مشکلات خواندن پیشتر در مطالعات سطح باسوادی اساس قرار گرفته بود ( البرو ۱۹۹۱ ) که نشان دهنده این بود که افراد بزرگسال دارای مشکل خواندن یا افرادی که در خواندن بسیار ضعیف هستند آموزش کمی دیده اند اگر نسبت به افزایش آموزش به آنها اقدام شود نتیجه بهتری خواهد داشت وآنها خواندنشان بهتر می شود.

● روشهای ترمیمی :

اینها نیز تدکید کمتری بر نقش تشخیص واژک همچون روش ترمیمی در افراد دارای اختلال خواندن دارند. یک بررسی جمع بندی شده توسط البرو و آرنبک در سال ۱۹۹۶ نشان داد که استفاده از تشخیص یک واژه ها اساساً وابسته است به آگاهی تک واژها درزبان گفتاری. این نتایج ممکن است نشان دهد که تشخیص تک واژهممکن است روش ترمیمی مناسبی بر افراد دارای اختلال خواندن باشد. ( البرو و آرنبک ۲۰۰۱ )

● خواندن به کمک کامپیوتر :

در یک سری از تحقیقاتی که در مرکز پژوهشی خواندن در دانمارک صورت گرفتند ، پژوهش برروی سیستم های بینایی pc ، که به افراد دارای مشکل خواندن فرصت شنیدن کلمات مشکل در خواندن آنها را با صدای بلند می دهد. وهمچنین توسط گفتار نحوی ودسته بندی حروف ، سیلابها یا تک واژه ها همه را به هم ربط می دهد.

اولین برنامه را سینتکست syntekst نامند. که افراد دارای اختلال خواندن باید هم خواندن وهم نوشتن را با پس زمینه قبلی گفتار خود فرا می گیرد . برنامه بعدی را سینوردsynord نامیدند. که تلفیقی از برنامه ی خواندن واملاء در هر کجا که دانش آموزان با تک واژه ها وسیلابها کار می کردنند، بود. امیدهای اصلی که آنها را قادر ساخت ؛ شامل تشخیص گفتار در برنامه سوم که آن را کامپیوتر اوها می نامیدند ، بود. پس افرادی که دارای اختلال خواندن هستند می توانند یک باز خورد فوری وحمایتی داشته باشند در آنچه که آنها به درستی یا غلط می خوانند‌ (البرو ۱۹۹۱ ).

● پژوهشهای آینده :

بیشتر مشکلات خواندن قابل پیشگیری می باشند ، اما این یک وظیفه عظیم وخطیر است که نیازمند بهره گیری از تمام دانش موجود می باشد . تا به حال سئوالهای زیادی همچنان بدون پاسخ مانده اند. در رابطه با پیشرفت خواندن واختلال خواندن واختلال خواندن . اما دانشمندان به شکل مستمر کار می کنند واطلاعات چشمگیر در زمینه عملکرد خواندن خواندن به دست آورده اند واینکه چگونه معلمان ودیگران می توانند به بچه ها ی دارای مشکل خواندن کمک کنند . مرکز پژوهش خواندن دانشگاه کپن هاگن با همکاری ۱۶ کشور دیگر شرکت کردنند در پژوهش ارتباط روشن تنوع در الفبای املایی برای وقوع اختلال خواندن در افراد که دارای ارتباطات زبانی ومشخصه های زبانی هستند. هدف مشاهده شده در پژوهش اختلال درآینده ، نیز همچنان پیشگیری از مشکلات خواندن وبرنامه های پیشگیرانه موفق که می توانند جزئی از برنامه های روزانه مدارس بشمار آیند. اما پیشرفت وتحقق برنامه های ذکر شده وابسته است به ارزش وکیفیت دانش وهمچنین منابع مورد استفاده معلم .

ما فکر می کنیم که پژوهش می تواند برتوانایی رفع مشکلات میان افراد دارای اختلال خواندن تمرکز کند تا اینکه به جستجوی کلی توانایی ها بپردازد وآنها را دسته بندی کند.

پژوهش آینده همچنان می تواند مرتبط باشد با نیازهای خواندن در میان تعدادی از فعالیتهای روزمره در اطلاعات اجتماعی خود ما. سیستم آموزشی در آنده روشن می کند که چه نوعی از نیازهای خواندن را می توان در آموزشهای مختلف پذیرفت . وسایل آموزشی جدید وهمچنین سنجش می تواند پیشرفت کند ، وبین ارتباط سطح خواندن شرکت کننده ها ونیازهای خواندن در آموزش سازگاری بوجود می آید . احتمالاً ما ارزشیابی های نظامندی را از تحصیل ویژه بچه ها ، نوجوانان وبزرگسالان ، شاهد خواهیم بود . امید واریم که تلاشهای بیشتر ما تأکید کند بر اهمیت توانایی خواندن ونوشتن ، واین اطلاعات به ما راه هایی را نشان می دهد که احساس گیرنده پیامی با احساسات شخصی او ربط دارد . راهنمایی ، دبستانی به زبانشناسی ووسعت این حیطه می توانند کلمات کلیدی باشند.


منبع : مجله ویستا


دانلود مقاله
حجم: 281 کیلوبایت

مرکز آموزشی نیایش قوچان

www.niayesh581.blog.ir

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۱۱/۰۳
محمد زمانی مقدم

مرکز

نیایش

آموزشی

قوچان

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی