مدرسه


مرکز آموزشی نیایش قوچان در سال 1383در یک مکان کوچک و استیجاری با تعداد 35 نفردانش آموز با مدیریت آقای مسلم رحیمی تاسیس گردید. و در حال حاضر با داشتن حدود 30 نفر کادر آموزشی و توانبخشی مجرب و متعهد در فضایی مناسب وظیفه ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی لازم را به دانش آموزان عزیز استثنایی سطح شهرستان قوچان به عهده دارد.

این مرکز دارای یکصد نفر دانش آموز معلول در همه ی گروههای (ناشنوا، نابینا، جسمی حرکتی، کم  توان ذهنی و چند معلولیتی)می باشد

همچنین به عنوان مرکز مرجع  وظیفه تامین معلم رابط و ارائه خدمات تخصصی لازم را به دانش آموزان تلفیقی سطح شهرستان بعهده دارد.

این مرکز آماده پاسخگویی به سوالات تخصصی شما عزیزان در زمینه ی آموزش وپرورش دانش آموزان استثنایی بوده و همچنین آماده ثبت نام دانش آموزان عزیز استثنایی  شهرستان قوچان در همه ی گروهها  می باشد لازم به ذکر است اولیاء محترم کودکان کم توان ذهنی از سن 4 سالگی و بچه های ناشنوا از ابتدای تولد جهت ارائه ی آموزشهای لازم در بخش دختران به مرکز آموزشی جهاد واقع در 20 متری باغ صفا و در بخش پسران به مرکز آموزشی نیایش واقع در نبش چهار راه دوم خیابان سنایی مراجعه  نمایند.